Akupunkturfortbildning med fokus på äldre-, hem-, cancer- och palliativ vård.

Denna fortbildningskurs riktar sig specifikt till deltagare inom äldre- och hemvård samt de som arbetar inom cancer- och palliativ vård. Kursen kommer att fokusera på specifika kombinationer av akupunkturpunkter för dessa områden.

Kursen sträcker sig över tre dagar (totalt 18 timmar) och äger rum fredag till söndag. Det kommer att vara en praktiskt inriktad kurs där deltagarna får tillämpa de lärande koncepten i praktiken.

För att delta i kursen krävs det att man tidigare har fullgjort en 7,5 hp-kurs inom akupunktur för vård av personer med psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd, eller motsvarig utbildning.

Utöver den teoretiska och praktiska undervisningen i akupunktur kommer kursen även att kompletteras med praktiska övningar inom yoga och tai chi anpassat för patient grupperna.

Se mer information om hur du anmäler dig nedan.

Observera att denna kurs endast är avsedd för personer med relevant utbildning och erfarenhet inom akupunktur och vård.

Liten grupp med minimum 6 och maximum 12 deltagare/kurs.

Kurstillfällen1-3 december, 2023

Kurskostnad: 6875:- (inkl 25% moms)
 Kursmaterial, kurskompendium, kursintyg och fika ingår.

Ort: Göteborg, Storgatan 41

Fakturan på kursavgiften skickas ut efter anmälan.

OBS! Du säkrar din plats först när du har betalat in din kursavgift.